Zoeken naar regenwater

   
 
regenwater
 
Database Regenwater STOWA.
De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk. In 2007 heeft STOWA de resultaten van deze onderzoeken ondergebracht in een Database Regenwater. in 2017 verscheen een update van deze database, versie 2017.
Regenwater als bron voor drinkwater, goed idee? Drinkwaterplatform.
Vooral natuurgebieden hebben hier last van, maar ook fundamenten van veel huizen, vooral in veengebieden. Er is een belangrijk verschil tussen oppervlakte water en grondwater kijk eens op wikipedia. Ik denk dat we zuinig moeten zijn met water, maar voorál met grondwater. Het Lijkt mij zinvol dat we drinkwater grondwater gebruiken om te drinken. Voor de meeste andere toepassingen kunnen we prima ongezuiverd regenwater gebruiken.
Natte zomers, regenwater en wateroverlast Waternet.
Wat gebeurt er met al dat regenwater? Een deel van het regenwater komt in het grondwater terecht. Dat grondwater zal stijgen. Regenwater dat op uw dak valt, stroomt via de regenpijp het riool in. Ook regen die op straat valt komt in het riool terecht.
Regenwater Gemeente Beersel.
Als u bij een bestaande woning een hemelwaterput met pompinstallatie plaatst zonder dat het wettelijk verplicht is, als uw hele dakoppervlakte is aangesloten en als u er minimum 1 toilet of wasmachine op aansluit kan u bij de gemeente Beersel een premie van 550 euro krijgen.
Regenwater opvangen is al jaren verplicht in Vlaanderen: Het scheelt veel geld, geen idee waarom het in Nederland niet gebeurt EenVandaag. logo-1v. angle-down. angle-down. angle-down. facebook. twitter. instagram. youtube. radio. tv. search. search. close
Regenwater opvangen is al jaren verplicht in Vlaanderen: Het scheelt veel geld, geen idee waarom het in Nederland niet gebeurt. Regenwater opvangen is al jaren verplicht in Vlaanderen: Het scheelt veel geld, geen idee waarom het in Nederland niet gebeurt.
Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval of regenwater Stad Aarschot.
Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval of regenwater. Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval of regenwater. Bij nieuwbouw of renovaties, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met privéwaterafvoer wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering.
Hergebruik regenwater Stad Gent.
De scheiding van regen en afvalwater is samen met het nuttig gebruik ervan en het infiltreren van regenwater één van de sleutelfactoren tot een duurzaam waterbeheer. Regenwater kan gescheiden afgevoerd, hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en/of tijdelijk opgeslagen worden. Voor al deze toepassingen bestaan specifieke technische systemen.
Afkoppelen van afval en regenwater of aanleg gescheiden stelsel Stad Roeselare.
Stad Roeselare komt voor een deel tussen in de kosten voor het realiseren van deze afkoppelingswerken, zie premie afkoppeling afval en regenwater. Het afkoppelen van regenwater is niet verplicht wanneer er leidingen onder of door de woning moeten worden gelegd.
Regenwater. Orbia Logo.
Door pieken in het afstromend regenwater te reduceren beperkt u de risicos van wateroverlast tot een minimum. Wavin biedt vele oplossingen voor efficiënte opvang en veilige afvoer van grote hoeveelheden regenwater. Bekijk het complete assortiment met verschillende infiltratiekratten en infiltratiesystemen.
Regenwaterrecuperatie? Vind hier alle benodigdheden online. Verwarming Shop Online.
Waarvoor kan ik regenwater gebruiken? Regenwater kan, na enige filtering, gebruikt worden voor allerlei toepassingen als het besproeien van de tuin en het doorspoelen van de wc. Maar regenwater kan ook gebruikt worden voor de wasmachine. Wat heb ik nodig om aan regenwaterrecuperatie te doen?

Contacteer ons