Nieuwe Talrijk

 

Handleidingen

 

Auteurs: Willy Delcart, Paul De Winne,

 

Uitgeverij.: Wolters Plantyn

 

Vijfde Leerjaar, handleiding Deel B

 

-        Blok 4 Les 61

-        Cirkels, veelhoeken en vlakke figuren

-        p.68-71

o        Doelstellingen

         Cirkels herkennen en benoemen.

         De eigenschap van de cirkel onderzoeken.

         De eigenschap van de cirkel verwoorden.

         Cirkel tekenen met passer.

         De straal van de cirkel herkennen.

         De straal van de cirkel benoemen.

         Het middelpunt van de cirkel herkennen.

         Het middelpunt van de cirkel benoemen.

 

Zesde Leerjaar, handleiding Deel A

 

-        Blok 3 Les 36

-        Diameter in cirkel, diagonalen in vierhoeken

-        p.295 - 298

o        Doelstellingen

         Cirkels herkennen.

         Cirkels benoemen.

         Cirkels tekenen.

         De diameter in een cirkel herkennen.

         De diameter in een cirkel benoemen.

         De diameter in een cirkel tekenen.

 

-        Blok 5 Les 68

-        De waarde ∏

-        p. 126 - 129

o        Doelstellingen

         Vaststellen dat de waarde van ∏ een constante verhouding is tussen de omtrek en de diameter bij een cirkel van verschillende grootte.

 

-        Blok 5 Les 70

-        De omtrek van de cirkel

-        p. 134 137

o        Doelstellingen

         De omtrek van een cirkel berekenen als de diameter gegeven is.

         De omtrek van een cirkel berekenen als de diameter gemeten kan worden.

         De omtrek van een cirkel berekenen als de straal gegeven is.

         De omtrek van een cirkel berekenen als de straal gemeten kan worden.

 

-        Blok 7 Les 94

-        De oppervlakte van de cirkel

-        p. 244 246

o        Doelstellingen

         De omtrek van een cirkel berekenen.

         De oppervlakte van een cirkel berekenen.